ISO 14001

ISO 14001

Deze internationale norm specificeert de eisen voor en milieumanagementsysteem die een organisatie in staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten. De norm is van toepassing op de milieuaspecten die de Hollandridderkerk Groep identificeert als aspecten die zij kan beheersen en aspecten die zij kan beïnvloeden.

Ons gecertificeerde milieumanagementsysteem biedt een structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten goed inzicht in de milieuprestatie van de organisatie. Hierdoor kunnen milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk worden gemaakt.

Deze informatie is relevant voor de diverse belanghebbenden en is ook goed bruikbaar ter motivatie van de individuele bijdrage van de verschillende afdelingen en de medewerkers aan de totale milieuprestatie van de Hollandridderkerk Groep.

>>Download hier ons ISO 14001 certificaat 

 

 

 

;