Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hollandridderkerk is er klaar voor!

Hollandridderkerk is er klaar voor!

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een privacywet die in de gehele Europese Unie van kracht wordt. Als grafisch mediabedrijf hebben wij dagelijks te maken met de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij hebben zowel wij als onze opdrachtgevers rechten en plichten. 

Over de manier waarop wij de veilige verwerking van uw persoonsgegevens waarborgen informeren wij u graag. Daarnaast kan Hollandridderkerk u helpen bij het voldoen aan uw eigen wettelijke verplichtingen U leest er meer over in de factsheet die u hier kunt downloaden. Om de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig en behoorlijk te laten verlopen hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd is. Met uw vragen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Veldhuizen via avg@hollandridderkerk.nl of 0645 220 310. 

Wilt u meer weten over ons beveiligingsbeleid? Neem in dat geval ook contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via avg@hollandridderkerk.nl. Wij sturen u dan de gevraagde informatie toe.