HM2 veilig

HM2 voor een veilig warehouse

HM2 voor een veilig warehouse

Om de logistieke en facilitaire veiligheid van een warehouse te verhogen, zal de preventie georiënteerde manager in zijn veiligheidsplan de mens, zijn omgeving en de beschikbare middelen centraal stellen. Een goed veiligheidsbewustzijn van medewerkers is daarbij van essentieel belang.

Onze HM2-producten dragen positief bij aan het beperken van de kans op letsel bij medewerkers of schade aan voorraden, veilig verkeer in de hal en tussen de stellingen en het voldoen aan wettelijke verplichtingen, inspectierondes en daarmee verhogen van uw veiligheid.

Veiligheid in uw logistieke processen:

Zorg bij de inrichting voor overzichtelijke situaties door eenduidige waarschuwingsborden op logische plaatsen en effectieve bewegwijzering conform uw verkeersplan. Besteedt aandacht aan uw bedrijfsmiddelen. Hanteer daarbij de Richtlijn Arbeidsmiddelen (89/655/EEG) en voorzie stellingen van onder andere belastingborden (NEN-EN-15635). Merk uw transportmaterieel. Plaats instructieborden voor medewerkers die bijdragen aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, het naleven van gedragsregels en het lean (5S) werken.

Veiligheid bij het beheer van uw gebouwen:

Onmisbaar bij de brandpreventie zijn de aanduidingsborden voor onder andere blusmiddelen en de instructieborden voor uw medewerkers. Ook vluchtwegen dienen op een logische plaats, duidelijk en overzichtelijk te zijn aangegeven.

<< Terug naar overzicht HM2