Secured Consultancy

Secured Consultancy

Secured Consultancy

Uit onderzoek blijkt dat het weglekken van vertrouwelijk informatie het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 115 miljoen euro kost, nog afgezien van de soms enorme reputatieschade en andere nare gevolgen. Veel bedrijven zijn onvoldoende op de hoogte van de gevolgen van het weglekken van vertrouwelijke informatie, of onderschatten het risico ervan. Wij helpen u zich te wapenen tegen imagoschade als gevolg van oneigenlijk gebruik van kritische informatie en leren u uw documenten en informatiestromen te beveiligen.

Ons consultancyprogramma bestaat uit:

  • Awareness-trainingen voor uw personeel
  • Onderzoek naar hiaten binnen uw huidige bedrijfsprocessen
  • QuickScan op verbeterpunten in uw documentenstroom
  • Advies in en implementatie van verbeterpunten in uw organisatie

Tres Pretia Imagomanagement

Om organisaties weerbaarder te maken in het landschap van communicatie en fraude, hebben wij een bewustwordingsprogramma ontwikkeld dat zich richt op de rol van het individu. De mens, de sterkste schakel mits juist geïnstrueerd! We noemen dit concept Tres Pretia Imagomanagement. Kort gezegd bestaat het uit een aantal stappen. We inventariseren en analyseren de bestaande situatie en adviseren over de beleidsstrategie en de implementatie daarvan. In het proces van informatiebeveiliging spelen de medewerkers de belangrijkste rol, dus focussen wij ons op hen. Het doel is om de medewerkers bewust en bekwaam te maken: wat zijn de belangen en hoe gaan ze daar mee om? Dat doen we door het verstrekken van informatie en advies, we geven trainingen en workshops. Het is niet alleen voor hen belangrijk om integer te zijn en de juiste waarden en normen te hanteren, maar zeker ook voor de organisatie waarin zij werken.

Dossier-X

Uiteraard is er ook aandacht voor de jeugd. In het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft SecuredDocuments Dossier-X ontwikkeld. Een programma met basale waakzaamheden voor de jeugd in de leeftijd van 10-12 jaar om kinderen bewuster te maken en weerbaarder op internet en social media.

Meer informatie
www.secureddocuments.nl
www.trespretia.nl
www.dossier-x.nl