Duurzaam en veilig

Oog voor kwaliteit, mens, milieu en omgeving

Oog voor kwaliteit, mens, milieu en omgeving

We doen er alles aan om er zeker van te zijn dat onze producten duurzaam zijn. Dus bij alles wat we doen, van de keuze voor papier en andere materialen tot de zorg voor onze medewerkers, kunt u er zeker van zijn dat onze producten en diensten net zo ‘goed’ zijn als dat ze er uitzien.

Over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moet je niet te veel praten, dat moet je vooral doen. Daarom hebben we onderdelen van ons duurzaamheidsbeleid laten keuren en certificeren. Met onze ISO-certificeringen en keurmerken staan we voor kwalitatief hoogwaardige producten en duurzame bedrijfsvoering. Dat geeft u de zekerheid van een betrouwbare partner.

Kwaliteit

ISO 9001
We jagen altijd de hoogst haalbare kwaliteit van onze producten en diensten na. Vakmanschap en bovenal ambitie en gedrevenheid spelen daarbij de belangrijkste rollen. Om die 'kwaliteitsbeleving' blijvend als norm te borgen binnen onze organisatie maken wij adequaat gebruik van ons gecertificeerde ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Met behulp van het ISO certificaat bereiken we een nog betere klanttevredenheid.
>>Lees meer over ISO 9001 bij Hollandridderkerk

Verantwoorde materiaalkeuze

Hollandridderkerk staat achter verantwoord bosbeheer. Daarom maken wij binnen onze productie daar waar mogelijk gebruik van duurzame papiersoorten en andere materialen.

Milieu

Goede omgang met het milieu is essentieel voor onze en toekomstige generaties. Daarin nemen we als organisatie graag onze verantwoordelijkheid. Wij besteden structureel aandacht aan het milieu in onze bedrijfsvoering. Dit uit zich onder andere in minder milieubelastende productieprocessen en compensatie van CO2-uitstoot.

C02-Compensatie
Sinds 2013 compenseert Hollandridderkerk haar totale eigen CO2-uitstoot. Via Groenbalans worden de bedrijfsactiviteiten CO2-neutraal gemaakt door de aankoop van Verified Carbon Standard (VCS) rechten. Daarmee financiert Hollandridderkerk duurzame ontwikkeling van CO2-reducerende projecten; dit voornamelijk in ontwikkelingslanden.
<download Groenbalans Certificaat 2015>

Gecertificeerd Security Printer

De Hollandridderkerk groep was sinds 2005 een CWA 14641 gecertificeerde Security Printer. Daarmee waren wij de eerste full-service CWA-gecertificeerde dienstverlener ter wereld op het gebied van document- en printoplossingen.

Per 31 december 2016 is deze norm opgehouden te bestaan en hebben wij een verdergaand waarborg gevonden in het SMS-certificaat. Het SMS-certificaat staat gelijk aan het CWA-certificaat maar zal binnenkort door ons aangevuld worden met relevante onderdelen uit ISO27001. Daarmee willen wij binnenkort SMSi gecertificeerd zijn.

Wilt u meer weten over ons beveiligingsbeleid? Neem in dat geval ook contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via avg@hollandridderkerk.nl. Wij sturen u dan de gevraagde informatie toe. 
>> Lees meer over Secured Printing en SMSi certificaat

AVG & Wet Meldplicht Datalekken

De Hollandridderkerk groep houdt zich, als verwerker van kritische informatie, aan de AVG en de Wet Meldplicht Datalekken. Hiertoe houden wij ons aan een protocol voor de verwerking van persoonsgegevens en sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met klanten waarvoor wij gevoelige en bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Meer informatie over onze omgang met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u hier.

Neemt u voor meer security gerelateerde informatie contact op met onze functionaris gegevensbescherming via avg@hollandridderkerk.nl

Inkoopbeleid

Bij de inkoop van producten en diensten houden we rekening met het effect op het milieu en de maatschappij en streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een (milieu-)keurmerk, die recyclebaar, energie-efficiënt en/of minder milieubelastend zijn. We selecteren onze leveranciers onder andere op hun duurzaamheidsbeleid en het leveren van minder milieubelastende producten en diensten. Onze grootste leveranciers vragen wij de leveranciersgedragscode te ondertekenen waardoor we samen mede de basis leggen voor de uitvoering van elkaars duurzaamheidsbeleid. Want Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doe je samen en zo streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Goed voor iedereen.

 

 

;