Duurzaam en veilig

Oog voor kwaliteit, mens, milieu en omgeving

Oog voor kwaliteit, mens, milieu en omgeving

We doen er alles aan om er zeker van te zijn dat onze producten duurzaam zijn. Dus bij alles wat we doen, van de keuze voor papier en andere materialen tot de zorg voor onze medewerkers, kunt u er zeker van zijn dat onze producten en diensten net zo ‘goed’ zijn als dat ze er uitzien.

Over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moet je niet te veel praten, dat moet je vooral doen. Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige producten en duurzame bedrijfsvoering. Dat geeft u de zekerheid van een betrouwbare en duurzame partner.

Milieu

Goede omgang met het milieu is essentieel voor onze en toekomstige generaties. Daarin nemen we als organisatie graag onze verantwoordelijkheid. Wij besteden structureel aandacht aan het milieu in onze bedrijfsvoering. Dit uit zich onder andere in de inkoop van 100% groene stroom en het optimaliseren van ons productieproces. Zo hebben we onlangs geïnvesteerd in apparatuur met een veel lager stroomverbruik en monitoren wij ons elektriciteit- en gasverbruik nauwgezet met slimme meters, zodat we hierop kunnen sturen.

Onze afvalstromen zijn gescheiden en worden aangeboden bij partijen die zorgdragen voor efficiënte recycling. 

Verantwoorde materiaalkeuze

Hollandridderkerk staat achter verantwoord bosbeheer. Daarom maken wij binnen onze productie daar waar mogelijk gebruik van duurzame papiersoorten en stimuleren wij de keuze voor papier uit betrouwbare bronnen bij onze klanten. Bij ons inkoopbeleid toetsen wij alle materialen en halffabricaten op duurzaamheid. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld voor onze interieurproducten van JEU Interior Prints PVC-vrije kunststoffen

Inkoopbeleid

Bij de inkoop van producten en diensten houden we rekening met het effect op het milieu en de maatschappij en streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een (milieu-)keurmerk, die recyclebaar, energie-efficiënt en/of minder milieubelastend zijn. We selecteren onze leveranciers onder andere op hun duurzaamheidsbeleid en het leveren van minder milieubelastende producten en diensten. Onze grootste leveranciers vragen wij de leveranciersgedragscode te ondertekenen waardoor we samen mede de basis leggen voor de uitvoering van elkaars duurzaamheidsbeleid. Want Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doe je samen en zo streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Goed voor iedereen.

Kwaliteit

We jagen altijd de hoogst haalbare kwaliteit van onze producten en diensten na. Vakmanschap en bovenal ambitie en gedrevenheid spelen daarbij de belangrijkste rollen. Om die 'kwaliteitsbeleving' blijvend als norm te borgen binnen onze organisatie maken wij adequaat gebruik van ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Gecertificeerd Security Printer

De Hollandridderkerk groep was sinds 2005 een CWA 14641 gecertificeerde Security Printer. Daarmee waren wij de eerste full-service CWA-gecertificeerde dienstverlener ter wereld op het gebied van document- en printoplossingen.

Wilt u meer weten over ons beveiligingsbeleid? Neem in dat geval ook contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via avg@hollandridderkerk.nl. Wij sturen u dan de gevraagde informatie toe. 
>> Lees meer over Secured Printing

AVG & Wet Meldplicht Datalekken

De Hollandridderkerk groep houdt zich, als verwerker van kritische informatie, aan de AVG en de Wet Meldplicht Datalekken. Hiertoe houden wij ons aan een protocol voor de verwerking van persoonsgegevens en sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met klanten waarvoor wij gevoelige en bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Meer informatie over onze omgang met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u hier.

Neemt u voor meer security gerelateerde informatie contact op met onze functionaris gegevensbescherming via avg@hollandridderkerk.nl