Visie & Missie

Missie & Visie van Hollandridderkerk

Missie & Visie van Hollandridderkerk

Missie Hollandridderkerk

Hollandridderkerk is een innovatief grafimediabedrijf dat haar relaties professionele ondersteuning biedt bij hun publishing- en communicatieactiviteiten. Deze activiteiten en de door ons geboden (maatwerk)oplossingen leiden tot de productie van documenten en informatiedragers en de inrichting van content management processen. Onze toegevoegde waarden stellen onze relaties in staat een hoger rendement te behalen.

In deze interactieve dienstverlening staan onze klanten (als partner) en hun markt centraal. Hun content wordt op betrouwbare en confidentiële wijze door ons vertaald naar kwalitatief hoogwaardige producten. Hollandridderkerk is toonaangevend voor de Grafimedia-branche, is koploper op het gebied van maatschappelijk en duurzaam ondernemen en is internationaal georiënteerd. Wij bieden onze medewerkers ontwikkeling, erkenning en respect in een open en inspirerende cultuur.

 

Visie Hollandridderkerk

Omgevingsbeeld

De manier waarop informatie aangeboden wordt en de wijze waarop we met elkaar communiceren is de laatste jaren, door de ontwikkeling van het Internet en onder invloed van de wereldwijde crisis, in een stroomversnelling de wereld en dus ook ons werkveld aan het veranderen. We zijn terechtgekomen in een On Demand samenleving waar informatie, producten en diensten op elk moment en overal beschikbaar zijn. De klant van vandaag eist volledige transparantie om individuele keuzes te kunnen maken, wenst zaken te doen met partijen die oprecht en authentiek zijn en eist verrast te worden door innovatieve oplossingen die hem helpen succesvol te zijn.

Respect voor mens, maatschappij en milieu is zo essentieel dat alleen bedrijven, die nu investeren in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen en daar concreet naar handelen, ook in de toekomst succesvol zijn.

Een andere ontwikkeling die in belang is toegenomen, is het fenomeen 'user generated content'. Iedereen die dat wil, kan nu eenvoudig zijn bijdrage aan de wereldwijde verzameling artikelen, boeken, audio- en videofragmenten toevoegen. Die bijdrage, die door middel van weblogs, self publishing en websites aan de samenleving geleverd wordt, bezorgt mensen een goed gevoel, waarbij individualisme en gemeenschapszin hand in hand gaan.

De traditionele rollen en activiteiten in de communicatieketen zullen verder veranderen en in sommige gevallen zelfs geheel verdwijnen. Met deze veranderingen zal het papieren medium deels plaats gaan maken voor andere vormen van informatieontsluiting. Omdat dit (dus) van invloed zal zijn op onze huidige core-business, is het zaak deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en nieuwe kansen te creëren die passen bij en leiden tot onze gedroomde positie.

 

Gedroomde positie

Hollandridderkerk wil marktleider in de grafimediabranche zijn. Zij zal haar klanten constant verrassen met nieuwe applicaties en (duurzame) producten en diensten en zal een voorbeeld zijn voor een ieder die belang hecht aan MVO. De ontwikkelingen bij de diverse door ons bediende klanten, verdeeld over verschillende branches, maken specialisaties nodig. Wij zullen daarop inspelen door de inzet van special brands en specifieke business units en een 'top of mind' bekendheid genereren binnen de voor ons interessante branches. Hollandridderkerk zal daarbij absoluut een sterk, overkoepelend merk (generalist) blijven.

Wij bedienen de gehele communicatieketen waarbij onze rol, naast die van producent van de feitelijke documenten en informatiedragers, die van intermediair zal zijn tussen de verschillende schakels van die communicatieketen. Hollandridderkerk zal een sterke gerichtheid houden op de B2B-markt, maar zal d.m.v. partners ook in contact komen met specifieke consumentengroepen en B2C-marktaandeel verwerven. Het in praktijk brengen van onderstaande succesformule zal leiden tot gezonde rendementen en autonome omzetgroei. Hiermee zullen wij een financieel gezond bedrijf blijven en ruimte creëren voor verdere ontwikkeling.

Succesformule

In het complexe multi-channel 'landschap' zullen alleen partijen, die de vorm van dit landschap mede bepalen, ook daadwerkelijk succesvol zijn. Hollandridderkerk neemt, met een 100% focus op de eisen en wensen van haar (toekomstige) klanten, deel aan dit proces. Zij investeert in kennis, ICT en Research & Development en houdt haar organisatie wendbaar om een proactieve rol te kunnen spelen.

Hollandridderkerk helpt haar klanten te veranderen om onderdeel van dit landschap te blijven zijn en voldoet aan de vraag naar 'ontzorging' door de rol van regisseur, adviseur, consultant, projectmanager of kenniscentrum te vervullen. Hollandridderkerk integreert en verankert MVO in haar core business en maakt duurzaamheid bereikbaar en aantrekkelijk voor haar klanten.

State-of-the art techniek wordt ingezet om de content van klanten op papier en (multi-channel) via digitale media te ontsluiten. Hollandridderkerk blijft ook haar traditionele (analoge) diensten leveren. Juist omdat het aanbod door andere partijen afneemt, verwerft zij ook daarmee de status van specialist.

Hollandridderkerk is een gezonde onderneming die innovatie koppelt aan kwaliteit en flexibiliteit verbindt aan stabiliteit en betrouwbaarheid. Wij bieden onze klanten toegevoegde waarde die steeds meer gefundeerd zal zijn op de kennis, expertise, ambitie en loyaliteit van onze medewerkers. Optimale dienstverlening zal steeds meer vorm gegeven worden door structurele samenwerking met onze relaties en strategische partnerships. Samen met onze klanten en leveranciers zullen wij op een plezierige en eerlijke manier succesvol zijn.