Consortium Beroepsonderwijs

Geen omkijken meer naar de productie en verzending van lesmateriaal

Geen omkijken meer naar de productie en verzending van lesmateriaal

Het Consortium Beroepsonderwijs is een platform van scholen voor vmbo en mbo waarbij alles draait om samenwerken en samen leren, met en van elkaar. De stichting ontwikkelt een scala aan producten en diensten dat aantrekkelijk en duurzaam beroepsonderwijs mogelijk maakt. Landelijk is er inmiddels een samenwerkingsverband met 40 ROC’s, circa 200 vmbo-scholen en een groeiend aantal brancheopleiders.

“Kort gezegd ontwikkelen we leermiddelen, leermethoden en examenmethodieken voor het vmbo- en mbo-beroepsonderwijs. Daarnaast geven we ondersteuning en bieden we scholing en training aan, van beleid tot uitvoering. Omdat we veel koepel- en brancheorganisaties kennen, is het voor ons mogelijk om aansluiting te krijgen met bedrijven en zo te linken aan de praktijk. Dit is weer gunstig voor het bevorderen van de onderlinge samenwerking”, vertelt directeur Michel Wouters. Als Neerlandicus en voormalig docent heeft hij zelf veel onderwijservaring en kennis van het werkveld. “Alleen mensen die bij het primaire proces betrokken zijn, kunnen ons adviseren of de producten op de juiste manier zijn vormgegeven. Zij kennen de praktijk, weten waar de knelpunten zitten en hebben kennis van doelgroepen en leerdoelen.”

‘‘Bij de keuze voor samenwerken met Hollandridderkerk is hun kennis van automatisering een cruciaal punt geweest”

Digitaal verdiepen

Bij het Consortium wordt veel nadruk gelegd op de ontwikkeling van digitale ondersteunende leermiddelen. “Je kunt met een paar muisklikken zoveel verdieping en verbreding in de lesstof krijgen als je wilt. Met behulp van innovatieve digitale bouwstenen laten we de student zijn kennis praktisch toepassen en verbreden. Onze papieren materialen blijven echter een belangrijke basis voor het overbrengen van de lesstof. De productie en distributie van het papieren lesmateriaal hebben we uitbesteed, dit zijn complexe processen waar wij de juiste kennis en middelen niet voor hebben. Na wat nare ervaringen zijn wij op zoek gegaan naar een partij die ons niet alleen ontzorgt maar ook voldoet aan onze hoge kwaliteitseisen voor de leermiddelen.”

Rust en ruimte door outsourcing

“Bij de keuze voor samenwerken met Hollandridderkerk is hun kennis van automatisering een cruciaal punt geweest. Zij bouwden een digitaal platform voor het geautomatiseerd produceren en administratief afhandelen van de grote hoeveelheid complexe orders uit onze bestelomgeving. Daar is naast vakmanschap en kennis van de techniek ook goed overleg voor nodig. Het hele traject van bestellen, productie en verzending is nu dus in handen van Hollandridderkerk en het verloopt probleemloos. Dat wij ons daar geen zorgen over hoeven te maken, geeft ons veel rust en de ruimte om ons te richten op onze eigen activiteiten.”

Ervaar het ook
Bent u ook op zoek naar een leverancier die u heel veel werk uit handen en die u kunt vertrouwen? Samen met u bedenken we graag de beste oplossingen. Neem gerust contact met ons op. We vinden het leuk om uitgedaagd te worden en met u mee te denken.